top of page

Sürdürülebilir Enerji

Sürdürülebilir enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak da düşünülebilir. Yenilenebilir enerji kaynakları hepimizin aşina olduğu rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi düşünülebilir.

Karbondioksit salınımı yakın zamanımızda çevresel ve iklimsel zararlara yol açmıştır. Dolayısıyla hem artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek hem de bu zararların en aza indirilmesini sağlayabilecek yöntem arayışına girilmiştir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının popülaritesi, toplumsal oluşumlar aracılığı ile de (karbon ayak izi gibi) artmaktadır.
Sözün kısası, yenilenebilir enerji kaynakları günümüzün ve geleceğimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan enerji ihtiyacımızı karşılamaktadır. Karbondioksit salınımı, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi sorunları bir nevi olarak engelleyebilecek, geleceği açık enerji kaynaklarıdır.
Bu bağlamda, tesisimiz ihtiyaç duyduğu elektirik enerjisinin 12 kwtını tesisimizde kurulu olan 2 kwlık rüzgâr türibini ve 10 kwlık güneş panelleri gibi doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sağlamaktadır.

Güneş Paneli Kurulumu
bottom of page